Power Systems Sp. z o.o.

ul.Konstruktorska 6
02-673 Warszawa

NIP 5213337625
tel. 022 853 48 21
fax.022 853 48 05
email:biuro@powersystems.com.pl